Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji i kolejnictwie
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie oraz potrafi zastosować procesy przeróbki plastycznej do wytwarzania wyrobów dedykowanych dla branży kolejowej i motoryzacyjnej
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych