Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie stworzyć uproszczony model matematyczny problemu inżynierskiego
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru surowców i materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych