Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie w przetwórstwie metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie oraz potrafi wykorzystać narzędzia przeznaczone do przypisania modeli materiałowych w analizie numerycznej metodą MES
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i innowacyjnych procesów umożliwiających uzyskiwanie nowoczesnych materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych również do ponadstandardowych zastosowań