Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu a także z przedmiotów inżynierskich, w tym zakresie metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki