Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Efekt kształcenia:
Potrafi współpracować w zespole.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję