Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obróbka cieplna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o podstawowych procesach wpływających na zmiany mikrostruktury w odkształconych metalach i stopach metali poddanych procesowi wyżarzania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów