Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obróbka cieplna
Efekt kształcenia:
Potrafi określić warunki procesu rekrystalizacji dla wybranych materiałów metalicznych, a także zaproponować sposób oceny przebiegu tego procesu
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych