Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności stosowania zasad organizacji systemów produkcyjnych.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U02
    Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii produkcji i jakości oraz logistyce, wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach.