Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań mikrostruktury
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu badania struktury i mikrostruktury materiałów inżynierskich przy wykorzystaniu zaawansowanych metod badawczych
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych