Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Six Sigma
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować metodę ciągłej poprawi jakości dla konkretnego przypadku firmy produkcyjnej. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia i metody. Potrafi praktycznie zastosować narzędzie DMAIC.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U06
    Posiada umiejętności samokształcenia się w obszarze nowości dotyczących inżynierii produkcji i jakości oraz logistyki a także jest otwarty na wiedzę interdyscyplinarną powiązaną z wytworzeniem i zastosowaniem metali nieżelaznych i ich stopów w różnych dziedzinach życia.
  • IPJ1A_U11
    Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznych zadań oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, zaprojektować proces produkcyjny w tym proste urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami, używając właściwych technik i narzędzi. w zakresie inżynierii produkcji, jakości i logistyki.