Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały i technologie w przemyśle kablowym, elektroenergetyce i elektrotechnice
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie własności i wymagania materiałów stosowanych na elementy przewodzące, nośne i izolacyjne
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy