Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały i technologie w przemyśle kablowym, elektroenergetyce i elektrotechnice
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie ocenić możliwości wykorzystania materiałów dla elektroenergetyki oraz trendy w ich rozwoju
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • IMN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
  • IMN1A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie