Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały i technologie w przemyśle kablowym, elektroenergetyce i elektrotechnice
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić badania własności różnych elementów urządzeń elektrycznych oraz dokonać interpretacji i krytycznej analizy wyników pomiarów
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów
  • IMN1A_U05
    Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne