Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza chemiczna i instrumentalna materiałów do recyklingu
Efekt kształcenia:
3. Zna i rozumie zasadę działania podstawowych technik i metod analitycznych.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych niezbednych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów metalurgicznych i recyklingu
  • RCM1A_W04
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań surowców i produktów w obrębie metalurgii i recyklingu