Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza chemiczna i instrumentalna materiałów do recyklingu
Efekt kształcenia:
4. Potrafi dobrać optymalną metodę analizy składu chemicznego dla wskazanego, dowolnego rodzaju materiału zawierającego pierwiastki metali.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy ścieżki procesu metalurgicznego i recyklingowego celem odpowiedniego doboru surowców do syntezy założonych materiałów
  • RCM1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania podatności na recykling oraz własności materiałów metalicznych