Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza chemiczna i instrumentalna materiałów do recyklingu
Efekt kształcenia:
6. Potrafi wykonać analizę jakościową i ilościową składu chemicznego wybranych materiałów wg opracowanej procedury analitycznej
Powiązania z KEU:
 • RCM1A_U01
  Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
 • RCM1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru surowców i materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
 • RCM1A_U03
  Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy ścieżki procesu metalurgicznego i recyklingowego celem odpowiedniego doboru surowców do syntezy założonych materiałów
 • RCM1A_U04
  Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania podatności na recykling oraz własności materiałów metalicznych