Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza chemiczna i instrumentalna materiałów do recyklingu
Efekt kształcenia:
9. Jest gotów do współdziałania z zespołem w realizacji zaplanowanych prac analitycznych.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • RCM1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję