Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rynek metali
Efekt kształcenia:
2. Zna najważniejsze światowe giełdy metali oraz potrafi scharakteryzować istotne czynniki wpływające na kształtowanie się cen metali.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W09
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych
 • IMN1A_W10
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria metali nieżelaznych
 • IPJ1A_W01
  Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu a także z przedmiotów inżynierskich, w tym zakresie metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki
 • IPJ2A_W02
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów nowoczesne systemy produkcji i zarządzania jakością
 • RCM1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębioroczości, zasadsy rynkowej konkurencyjności, a także uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w branży metali nieżelaznych, wykorzystując do tego celu nabytą na studiach wiedzę z zakresu technologii metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych oraz podstawowych metod ich badań
 • MTN1A_W09
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych
 • MTN1A_W10
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów