Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane materiały i technologie materiałowe w elektroenergetyce
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie kierunki rozwoju technologii produkcji nowoczesnych wyrobów do zastosowań w elektroenergetyce
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_W03
    Posiada wszechstronną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesów
  • MTN2A_W11
    Zna i rozumie zaawansowane procesy technologiczne i techniki produkcyjne wytwarzania wyrobów w branży metali nieżelaznych oraz pokrewnych, które obejmują nowoczesne i niekonwencjonalne procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, obróbki wykańczającej oraz procesy bazujące na założeniach Industry 4.0