Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane materiały i technologie materiałowe w elektroenergetyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi projektować wyroby do zastosowań w elektroenergetyce przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla elektroenergetyki, transportu, budownictwa i medycyny
  • MTN2A_U07
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania, samokształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych form kształcenia
  • MTN2A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich dotyczących technologii i technik produkcyjnych wszystkich gałęziach przemysłu, w których stosuje się wyroby na bazie metali nieżelaznych.