Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane materiały i technologie materiałowe w elektroenergetyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć własności wyrobów wytworzonych przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i niekonwencyjnych technologii
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_U04
    Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i informacji, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania złożonych problemów wytwarzania wyrobów i kształtowania ich własności użytkowych i eksploatacyjnych stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych
  • MTN2A_U05
    Potrafi zaplanować oraz wykorzystać metody badawcze właściwe do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów
  • MTN2A_U08
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym), a także pełnienia funkcji kierowniczych wymagających podnoszenia kwalifikacji zespołów zawodowych