Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane materiały i technologie materiałowe w elektroenergetyce
Efekt kształcenia:
Student posiada zdolność krytycznej oceny wykorzystania w elektroenergetyce nowoczesnych rozwiązań materiałowych
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_K01
    Potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • MTN2A_K02
    Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne