Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane materiały i technologie materiałowe w elektroenergetyce
Efekt kształcenia:
Student jest gotów do dyskusji z ekspertami z branży metali nieżelaznych na temat kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów dla elektroenergetyki
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_K01
    Potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • MTN2A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie