Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rynek metali
Efekt kształcenia:
7. Jest świadomy zagrożeń, wynikających ze strategii polityczno-gospodarczych różnych państw wobec rynków metali i w związku z tym jest gotowy do opiniowania krajowej strategii produkcji metali, w kontekście zabezpieczenia rozwoju gospodarczego kraju.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • IPJ1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • RCM1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • MTN1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną i jest gotów do rozwiązań kompromisowych bazując na swojej wiedzy i intuicji