Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student zna podstawową terminologię związaną z bezpieczeństwem.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia efektywnych procesów metalurgicznych oraz recyklingu materiałów pochodzenia antropogenicznego celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrebie przedsiębiorstwa.