Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń służących do analizy nanomateriałów oraz ich możliwościami.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_W01
    Posiada specjalistyczna wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także zaawansowanych zagadnień z zakresu automatyzacji procesów technologicznych niezbednych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów metalurgicznych i recyklingu
  • RCM2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia efektywnych procesów metalurgicznych oraz recyklingu materiałów pochodzenia antropogenicznego celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrebie przedsiębiorstwa.