Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w recyklingu.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_U09
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji oraz prezentacji uzyskanych wyników badawczych
  • RCM2A_U10
    Potrafi w jasny i logiczny okreslić zagrożenia na stanowisku pracy na zaprojektowanej instalacji metalurgicznj i recyklingowej.
  • RCM2A_U11
    Potrafi określić wpływ na środowisko naturalne zaprojektowanej instalacji metalurgicznej lub recyklingowej, określić ryzyka środowiskowe