Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student potrafi wymienić źródła potencjalnych zagrożeń oraz sposób reagowania na nie.
Powiązania z KEU:
 • RCM2A_U08
  Posiada zdolność długofalowego planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • RCM2A_U09
  Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji oraz prezentacji uzyskanych wyników badawczych
 • RCM2A_U10
  Potrafi w jasny i logiczny okreslić zagrożenia na stanowisku pracy na zaprojektowanej instalacji metalurgicznj i recyklingowej.
 • RCM2A_U11
  Potrafi określić wpływ na środowisko naturalne zaprojektowanej instalacji metalurgicznej lub recyklingowej, określić ryzyka środowiskowe