Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student potrafi wymienić czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_U08
    Posiada zdolność długofalowego planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
  • RCM2A_U09
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji oraz prezentacji uzyskanych wyników badawczych
  • RCM2A_U10
    Potrafi w jasny i logiczny okreslić zagrożenia na stanowisku pracy na zaprojektowanej instalacji metalurgicznj i recyklingowej.