Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych w miejscu pracy, dąży do zgłębiania zdobytej wiedzy.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_K01
    Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne
  • RCM2A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie