Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Efekt kształcenia:
Student stosuje zdobytą wiedzę do polepszania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP.
Powiązania z KEU:
  • RCM2A_K01
    Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne
  • RCM2A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję