Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie pojęcie naprężeniowych kryteriów plastyczności
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych
  • MTN1A_W03
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesach związanych z obróbką wykańczającą