Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Efekt kształcenia:
Student potrafi obliczyć wielkość odkształcenia i relacji pomiędzy różnymi wskaźnikami odkształcenia
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
  • MTN1A_U03
    Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określania struktury i własności materiałów
  • MTN1A_U04
    Potrafi wykorzystać poszczególne metody badawcze do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów do zastosowań w branży metali nieżelaznych