Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Efekt kształcenia:
Student potrafi formułować proste problemy z obszaru przeróbki plastycznej i rozwiązywać zagadnienia zmian wymiarów i kształtu oraz bilansu energetycznego procesu
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
  • MTN1A_U03
    Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określania struktury i własności materiałów
  • MTN1A_U06
    Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)