Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Efekt kształcenia:
Student posiada kompetencje i potrzebę w zakresie pracy grupowej bez udziału pracownika dydaktycznego nad rozwiązywaniem nieskomplikowanych zagadnień z teorii przeróbki plastycznej
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • MTN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną i jest gotów do rozwiązań kompromisowych bazując na swojej wiedzy i intuicji