Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w budownictwie
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik badawczych, wykorzystywanych w badaniach materiałów i wyrobów
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie metodologii i technik wykorzystywanych w badaniach materiałowych
  • MTN1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów
  • MTN1A_W06
    Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych