Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria jakości
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną problemu w oparciu o narzędzia i metody zarządzania jakością oraz zapisy normy ISO 9001:2015
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
 • IMN1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • IMN1A_U08
  Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru inżynierii metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych
 • RCM1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • RCM1A_U07
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • RCM1A_U08
  Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji