Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania i cięcia metali
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów