Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozróżnić poszczególne technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych