Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych dla budownictwa oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania wyrobów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i technik produkcyjnych oraz urządzeń i narzędzi.
  • MTN2A_W09
    Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów materiały i technologie metali nieżelaznych
  • MTN2A_W11
    Zna i rozumie zaawansowane procesy technologiczne i techniki produkcyjne wytwarzania wyrobów w branży metali nieżelaznych oraz pokrewnych, które obejmują nowoczesne i niekonwencjonalne procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, obróbki wykańczającej oraz procesy bazujące na założeniach Industry 4.0