Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Efekt kształcenia:
Zna metody i techniki badawcze, wykorzystywane w badaniach materiałów i wyrobów
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii i zasad stosowania nowoczesnych technik wykorzystywanych w badaniach materiałowych
  • MTN2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów
  • MTN2A_W06
    Zna nowoczesne techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych oraz podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych