Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować zaawansowane metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych
Powiązania z KEU:
 • MTN2A_U01
  Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich z zakresu nowoczesnych i niekonwencyjnych procesów przeróbki plastycznej metali
 • MTN2A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla elektroenergetyki, transportu, budownictwa i medycyny
 • MTN2A_U03
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
 • MTN2A_U05
  Potrafi zaplanować oraz wykorzystać metody badawcze właściwe do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów
 • MTN2A_U09
  Posiada umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów w zakresie zaawansowanych procesów wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych uwzgledniających niekonwencjonalne procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących ich właściwości. Posiada umiejętność wykorzystania w tym celu zasad projektowania, przeprowadzania pomiarów w rzeczywistych warunkach oraz symulacji komputerowych, potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych kierując się przy tym względami technicznymi, ekonomicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi
 • MTN2A_U10
  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich dotyczących technologii i technik produkcyjnych wszystkich gałęziach przemysłu, w których stosuje się wyroby na bazie metali nieżelaznych.