Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej oceny i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych wyrobów metalicznych, stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych, w szczególności w budownictwie
Powiązania z KEU:
 • MTN2A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla elektroenergetyki, transportu, budownictwa i medycyny
 • MTN2A_U03
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
 • MTN2A_U04
  Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i informacji, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania złożonych problemów wytwarzania wyrobów i kształtowania ich własności użytkowych i eksploatacyjnych stosowanych w branży metali nieżelaznych i pokrewnych
 • MTN2A_U10
  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich dotyczących technologii i technik produkcyjnych wszystkich gałęziach przemysłu, w których stosuje się wyroby na bazie metali nieżelaznych.