Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić badania jakości oraz testy wykorzystywane w technologiach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury.
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U03
    Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określania struktury i własności materiałów
  • MTN1A_U04
    Potrafi wykorzystać poszczególne metody badawcze do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów do zastosowań w branży metali nieżelaznych