Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanomateriały i nanotechnologie
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę niezbędna do projektowania materiałów o strukturze nanometrycznej
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W01
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
 • IMN1A_W04
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
 • IMN1A_W08
  Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac laboratoryjnych
 • IMN1A_W10
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria metali nieżelaznych