Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprezentować przykłady technologii wytwarzania wybranych elementów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych