Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanomateriały i nanotechnologie
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę umożliwiającą określenie wpływu struktury nanometrycznej na właściwości
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W05
  Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych
 • IMN1A_W06
  Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów
 • IMN1A_W07
  Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych
 • IMN1A_W09
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych