Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Normalizacja, audyt, certyfikacja i akredytacja
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W10
    Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria metali nieżelaznych
  • RCM1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębioroczości, zasadsy rynkowej konkurencyjności, a także uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w branży metali nieżelaznych, wykorzystując do tego celu nabytą na studiach wiedzę z zakresu technologii metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych oraz podstawowych metod ich badań