Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury
Efekt kształcenia:
Potrafi współdziałać w zespołach realizujących zadania z zakresu budownictwa.
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy