Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Normalizacja, audyt, certyfikacja i akredytacja
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U07
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji
  • RCM1A_U08
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji